top of page
Et stort savn.

Det er alltid vondt å miste noen av våre nære og kjære. Vi er her for å hjelpe deg i en periode hvor de fleste har nok med sorgen og savnet.

Vi møter deg akkurat der du befinner deg i sorgprosessen - med den verdighet, seriøsitet og profesjonalitet som dette faget har krav på og fortjener.

Vi tilbyr enkle og oversiktlige prislister som er greie og orientere seg i. Prisoversikten vår med min. og max-priser tilfredsstiller Prisopplysningsforskriftens krav når det gjelder "Prisoversikt for gravferd". Vår fullstendige prisliste finner du her.

Ønsker du å ha en pårørendesamtale på vårt kontor, eller er det ønskelig at vi kommer hjem til deg?

Det er ditt valg.

Våre tjenester
Henting
Henting av avdøde.
Stell
Stell av avdøde.
Transport
Transport til og fra seremoni.
Blomster
Blomster med minnetekst.
Minnesten
Minnesten på gravplass.
Tilrettelegging
Legger til rette for seremoni.
Kontakt
Spørsmål eller tanker?

Takk! Meldingen din er sendt, og vi tar kontakt så fort som mulig!

Oddbjørn Korsvik
bottom of page